จองได้ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเข้าพัก 20 มีนาคม – 15 พฤศจิกายน 2563

ประเภทห้องพัก ราคาแพคเกจ 3 วัน 2 คืน
สำหรับ 2 ท่าน
Studio Pool Villa 9,900 บาท
Duplex Pool Suite 10,900 บาท
Duplex Grand Pool Villa 12,900 บาท
Beachfront Pool Villa 14,900 บาท
Beachfront Suite Pool Villa 17,900 บาท

**กรณีต้องการเข้าพักในช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน